Streets and Address List in Aberystwyth- Page 3

Streets and Address List in Aberystwyth

9, Eastgate
91, Marine Terrace
93, Marine Terrace
95, Marine Terrace
97, Marine Terrace
99, Marine Terrace
Aberystwyth Golf Club, Brynymor Road
Aberystwyth Holiday Village, Penparcau Road
Aberystwyth University Old College, King Street
Audley House, Bath Street
Blaen, Cwmpadarn
Bryn Awel, Great Darkgate Street
C/o Francis Gray Ty Madog 32, Queens Road
Cambrian Hotel, Alexandra Road
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn
Capel Seion Primary School, Capel Seion
Cefyn Bryn, Iorwerth Avenue
Cliff Railway House, Cliff Terrace
Gorseland, North Road
Harbour House, Y Lanfa
Lovenden House, Bridge Street
Morris & Bates, Alexandra Road
Oregon House, Powell Street
Queensbridge Hotel, Victoria Terrace
Rhos Y Corn, St Davids Road
Rosehill, Powell Street
Rummers Wine Bar, Bridge Street
Seren Y Wawr, Heol Y Buarth
St Michaels Church, Laura Place
St. Michaels Church Office, Laura Place
Station Buildings, Alexandra Road
Technium Aberystwyth, Y Lanfa
The Cambria, King Street
The Cambria, Marine Terrace
The Mill, Mill Street, Riverside Terrace
The Old Convent, Llanbadarn Road
The Other Place, Terrace Road
The Portacabin, Bath Street
The Royal Pier, Marine Terrace
Trewen, Lon Ty Llwyd
Ty Harbwr, Y Lanfa
Ty Loveden House, Bridge Street
Vale Of Rheidol Railway, Park Avenue
Valley View Rhoslawdden, Moriah
Victoria House, Victoria Terrace
Y Bryn, Lon Ty Llwyd
Yr Ysgol Gymraeg, Plascrug Avenue
Ysgol Comins Coch, Comins Coch
Ysgol Gymunedol Bronant, Bronnant
Ysgol Gymunedol Llanfarian, Llanfarian
Ysgol Gymunedol Lledrod, Lledrod
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd, Llanrhystud
Ysgol Llanafan, Llanafan
Ysgol Llanfihangel-Y-Creuddyn, Llanfihangel-Y-Creuddyn
Ysgol Llangwyryfon, Llangwyryfon
Ysgol Llanilar, Llanilar
Ysgol Llannon, Llannon
Ysgol Llwyn Yr Eos, Penparcau
Ysgol Mynach, Pontarfynach
Ysgol Padarn Sant, Llanbadarn Road
Ysgol Penglais, Waunfawr
Ysgol Penllwyn, Capel Bangor
Ysgol Penrhyncoch, Penrhyncoch
Ysgol Plascrug, Plascrug Avenue
Ysgol Rhos Y Wlad, Bronnant
Ysgol Syr John Rhys, Ponterwyd